Stöd Juridikcentrum

Juridikcentrum arbetar för att göra juridiken tillgänglig för alla vilket innebär att allt engagemang och all juridisk hjälp vi erbjuder är kostnadsfri.

Föreningen har dock vissa löpande kostnader för resor, utbildning, litteratur och marknadsföring.

Vill du eller ditt företag bidra till vårt fortsatta arbete? Hör gärna av dig till oss på styrelsen.juridikcentrum@gmail.com

Vi letar ständigt efter nya möjligheter till samarbeten och är tacksamma för allt stöd till vår förening!

Samarbetspartners

Vi är en medlemsorganisation i Malmö mot Diskriminering. MMD är en ideell förening som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

De erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som upplever sig blivit diskriminerade på arbetsplatsen, i skolan, som arbetssökande eller inom någon av de andra områden som skyddas enligt diskrimineringslagen.

Ni kan läsa mer om Malmö Mot Diskriminering på deras hemsida: Malmö mot diskriminering